Personvernerklæring for hjelpmedskyen.no

Denne erklæringen beskriver hvorfor og hvordan nettstedet hjelpmedskyen.no samler inn og behandler persondata.

Er du kunde må du også lese personvernerklæring for kunder og gi ditt samtykke før SKYHJELP BAKKEN ENK lovlig kan behandle dine persondata.

Ansvar

hjelpmedskyen.no er en enkel og kortfattet informasjonsnettside for SKYHJELP BAKKEN ENK.

SKYHJELP BAKKEN ENK har det hele og fulle ansvaret for nettsiden. Vedkommende er derfor også behandlingsansvarlig for de persondata som samles inn maskinelt.

Behandlingen gjennomføres i tråd med personopplysningsloven, herunder EUs personvernforordning (GDPR) og tilhørende forskrifter.

Dine rettigheter som EU/EØS-borger

Du har rett til å få informasjon om hvilke konkrete persondata som er behandlet om deg og til hvilket formål de blir benyttet. Du har rett til å vite hvor egne persondata er hentet fra, om de har blitt utlevert til andre og eventuelt mottaker av disse.

Dersom grunnlaget for behandlingen av dine persondata er samtykke, har du rett til å trekke samtykket tilbake.

Hvis du oppdager at det er registrert unødvendige, uriktige, utdaterte eller ufullstendige persondata om deg, har du rett til å få disse slettet, rettet eller oppdatert.

Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at persondata blir behandlet på en måte som krenker personvernet. Datatilsynet kontrollerer at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet. Datatilsynet vil så vurdere om saken skal følges videre.

Informasjonskapsler

hjelpmedskyen.no benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Dette er tekstfiler som plasseres på enheten din når du laster en nettside.

Per dags dato samler ikke hjelpmedskyen.no inn persondata.

Reklame

Persondata kan eksistere på nettstedet i form av omtale av kunder, som del av porteføljen. Dette kan innebære navn, bilde, rolle, yrke, o.s.v. Opplysningene vil være publisert med samtykke fra de det måtte gjelde.

Kontakt

For å ta kontakt med SKYHJELP BAKKEN ENK kan du sende e-post til post (a) hjelpmedskyen.no.

Sist oppdatert: 2022-05-02